Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

POETICANET

POETICANET

Σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε το νέο μας τεύχος 11 του Poeticanet (www.poeticanet.gr)

ΤΕΥΧΟΣ 11
SCRIPTORIUM :
Γράφει ο Χρήστος Χρυσσόπουλος

1X1
Δημήτρης Αθηνάκης
Κωνσταντίνος Ματσούκας
Ευτυχία Παναγιώτου

Κριτικές - Παρουσιάσεις ποιητικών βιβλίων, Περιοδικά.


Αγγλική ιστοσελίδα (
www.poeticanet.com) :
HAROLD ABRAMOWITZ , STAN APPS, STEPHANIE RIOUX,
MATHEW TIMMONS, IVAN HRISTOV, ADELA GRACEANU,
BRUNO DUCEY, PILAR GONZALEZ SPAIN, CHRISTOPHE MARCHAND-KISS , STELLA NIKOLOUDI