Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Πρόσκληση για το βιβλίο της Ιουστίνης στην Αθήνα
Με το καλό, Ιουστίνη και ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ το νέο σου βιβλίο!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ