Σάββατο, 16 Ιουνίου 2007

Απλά, ήσουν αλλού... ΕΛΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ


Απλά, ήσουν αλλού…

ΕΛΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΒΡΟΣ

Παρ’ όλη όμως την εσωτερική αυτή πίεση που ένιωθε, δεν ήθελε να μοιραστεί με κανέναν αυτά τα συναισθήματα. Επιθυμούσε να τα βιώνει μόνη της όσο ψυχικό κόστος κι αν χρειαζόταν, όπου κι αν την οδηγούσαν. Απλώς δεν ήξερε για πόσο θα άντεχε.
Σελίδα 55

Γύρισε απότομα πίσω της σαν να την έσπρωχνε κάποιο κακό προαίσθημα, για να διαπιστώσει έντρομη πως τα όνειρά της δεν την ακολουθούσαν.
Σελίδα 75

Έκλεισε αυτό το γράμμα και μαζί του έκλεισε ένα τεράστιο κομμάτι της ψυχής της.
Σελίδα 120
._