Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2007

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
Εκκλησίες και Εξωκκλήσια της Ζαγοράς
ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
ΖΑΓΟΡΑ
Ο δάσκαλός μου!
Αυτό το θησαυρό έχουμε χρέος ως ορθόδοξοι χριστιανοί να τον διαφυλάξουμε, αντιστεκόμενοι με την πίστη μας στα συνθήματα του άκριτου προοδευτισμού, του ωχαδερφισμού και του θρησκευτικού αποχρωματισμού.