Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2007

Έρως, θέρος, πόλεμος Ευγενία Φακίνου'Ερως, θέρος, πόλεμος
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ


Της χάιδευα το χέρι και της μιλούσα σιγανά, γιατί έτσι νόμιζα πως έπρεπε
να κάνω. Μπήκε στο θάλαμο μια μεγάλης ηλικίας νοσοκόμα.
"Τράβηξε το χέρι σου, παιδί μου", μου είπε τρυφερά.
"Δεν την αφήνεις να φύγει".